Hej kära vänner !
Vill ni vara med och stötta vår förening Hudson Bay.
Medlemsavgift 100:-/år - till
 bangiro 5367-7027

Glöm inte att skriva namn och adress och gärna e-post adress

När ni betalt och blivit införda i vårt medlemsregister
kommer medlemskort att sändas till er.


Hudson Bay är en ideell förening, allt arbete sker ideellt.

De pengar som kommer in går till vidareutveckling av vårt Westernområde,

aktiviteter och westernstad, 

samt till att hålla vår anläggning igång.

2019 års westernfest är den 15 i ordningen.